เยี่ยมคณะคุณครูโรงเรียนบ้านแก้ง

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2564 ทีมพระอาจารย์MCP
ได้ลงไปเยี่ยมคณะคุณครู โรงเรียนบ้านแก้ง จ.สระแก้ว

พร้อมมอบนมแลคตาซอยจำนวน 10 ลัง
และ Mask จำนวน 300 ชิ้น มอบไว้ให้แด่น้องนักเรียน
ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำการต้อนรับเป็นอย่างดี

Read More