แบบสอบถาม

แบบฟอร์มการประเมินของนักเรียน

อ่านคำถามและเลือกคำตอบ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น ของท่านด้านล่างนี้

1. คุณได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมะมากหรือน้อยแค่ไหน
2. คุณชอบกิจกรรมของโครงการมากแค่ไหน
3. คุณได้รับประโยชน์จากโครงการมากแค่ไหน
4. คุณต้องการให้จัดโครงการต่อไปมากหรือน้อยแค่ไหน
5. สถานที่- อุปกรณ์ มีความพร้อมและเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน

โซเชียล & จดหมายข่าว

กำลังรับชมตอนนี้

มี 74 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Search