ข่าวทั่วไป

ทองคำ

ทองคำ

ทองคำเป็นโลหะ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีสูตรทางเคมีคือ Au มักเกิดผสมกับแร่เงิน (Ag) หรือเกิดรวมกับแร่อื่นๆ เช่น เทลลูเรียม (Te) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) จะละลายในกรดกัดทองเท่านั้น แร่ทองค าปรากฎพบในหินต่างๆ มากมายหลายชนิด จนไม่อาจจ ากัดการเกิดของทองค า ร่วมกับหินชนิดใดชนิดหนึ่งได้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ดีแร่ทองค าที่พบมักจะเกิดร่วมกับหินอัคนีชนิดที่มีความเป็น กรดมากกว่าชนิดที่มีความเป็นด่าง หรือในหินที่มีส่วนประกอบอยู่ระหว่างกลางของหินทั้งสอง ( Intermediate igneous rock) เช่น หินแกรนิต ( Granite) แกรโนไดออไรต์ ( Granodiorite) ควอตซ์มอนโซไนต์ ( Quartz monzonite) และแอนดีไซต์ (Andesite) เป็นต้น เพชรเกิดขึ้นได้อย่างไร เพชรนั้นเกิดจากธาตุคาร์บอนซึ่งได้ถูกความร้อนและแรงบีบอัดทำให้เกิดเป็นผลึกที่มีความแข็งแกร่ง แต่ผลึกคาร์บอนที่จะกลายมาเป็นเพชรจะต้องใช้ระยะเวลา หลายพันปี ภายใต้พื้นผิวโลกระดับชั้นแมนเทิลส่วนบนซึ่งมีความลึกประมาณ 150-250 กิโลเมตร มีอุณหภูมิประมาณ 1,700-2,500 องศาเซลเซียส และมีความดันสูงถึง 70,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ผลึกคาร์บอนจะฝังตัวอยู่ในหินแล้วถูกแมกมาดันออกมาสู่พื้นผิวโลกโดยการระเบิดของภูเขาไฟ หินจะถูกกัดกร่อนด้วยความร้อน แรงลมและกระแสน้ำเป็นเวลานานหลายศตวรรษ เพชรสังเคราะห์ได้มีการสังเคราะห์ด้วยส่วนประกอบทางเคมีโดยการใช้ความดันสูงถึง 55,000 บรรยากาศที่ความร้อน 1400 องศาเซลเซียส รวมทั้งโลหะที่อยู่ในสภาพของเหลว ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในการสร้างภาวะอำนวย ในการเปลี่ยนสภาพกราไฟท์ให้กลายเป็นเพชร

MCP
Image

โซเชียล & จดหมายข่าว

จำนวนผู้รับชม

มี 92 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Search