อบรมหลักสูตร

3 วัน 2 คืนอบรมนอกสถานที่

ตารางอบรมโครงการค่ายศีลธรรม(MCP) 3 วัน 2 คืน อบรมนอกสถานที่

MCP

วันที่ 1

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น

รายงานตัว

09.00-09.45 น

พิธีเปิดโครงการ / พิธีฝากตัวเป็นศิษย์  / ปฐมนิเทศ / ถ่ายภาพ

09.45-10.15 น

สันทนาการละลายพฤติกรรม 

10.15-11.15 น

ฟังธรรมเรื่อง ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยและความดีสากล5ประการ**

11.15-12.00 น

รับประทานอาหาร 

   

12.00-13.00 น

แจ้งลำดับการเวียนฐาน

   

13.00-14.00 น

เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิต *****

14.00-14.20 น

ทานปานะ 

14.20-15.00 น

เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิต *****

15.00-16.00 น

เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิต *****

16.00-17.00 น

อาบน้ำ / ทำภารกิจส่วนตัว

17.15-18.15 น

เข้าห้องประชุม

   

18.15-19.00 น

สวดมนต์ทำวัตรเย็น / รับศีล8

19.00-20.30 น. 

ฟังธรรมเรื่อง ศีลสู่นรก  *****

20.30-20.50 น

ทานปานะ

20.50-21.15 น

เขียนความประทับใจ

21.30 น

หลับอยู่ในอู่ทะเลบุญ


วันที่ 2

เวลา

กิจกรรม

04.30-05.15 น

ปลุกตื่น / อาบน้ำ / ทำภารกิจส่วนตัว

05.30 -06.00 น

สวดมนต์ทำวัตรเช้า / นั่งสมาธิ

06.00-07.00 น 

ตักบาตรพระอาจารย์ ***** (สอนการจัดรองเท้า)

07.10-08.10 น

รับประทานอาหารเช้า

   

08.30-09.30 น

เข้าฐานกิจกรรม วัฒนธรรมชาวพุทธ ****

09.30-10.45 น

สันทนาการ**

11.00-12.00 น

รับประทานอาหาร

   

12.00-13.00 น

ชมสื่อ “อัศจรรย์วันข้ามภพ” *

   

13.00-14.00 น

เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิต *****

14.00-14.20 น

ทานปานะ 

14.30-15.30 น

เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิต *****

15.30-16.30 น

ทำความสะอาดพัฒนาโรงเรียน*****

16.30-17.30 น

อาบน้ำ ทำภารกิจส่วนตัว

17.45-18.00 น

เข้าห้องประชุม

   

18.00-18.45 น

สวดมนต์ทำวัตรเย็น / นั่งสมาธิ / อาราธนาศีล8

18.45-20.00 น

ฟังธรรมเรื่อง ศีลสู่สวรรค์ *****

20.00-20.20 น

ทานปานะ

20.00-21.15 น

จุดเทียนรวมใจ ***** 

21.30 น

หลับอยู่ในอู่ทะเลบุญ

 

วันที่ 3

เวลา

กิจกรรม

04.30-05.15 น

ปลุกตื่น / อาบน้ำ / ทำภารกิจส่วนตัว

05.30 -06.00 น

สวดมนต์ทำวัตรเช้า / รับศีล 5

06.00-07.00 น

สรุปห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย/UG5/กรอกแบบใบประเมิน

07.15-08.15 น

รับประทานอาหารเช้า

   

08.30-09.45 น

ระดมความคิด / ออกมานำเสนอ

09.45-10.45 น

พิธีปิดโครงการ / พิธีขอขมา / ถ่ายภาพประวัติศาสตร์

11.00 น

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

   

โซเชียล & จดหมายข่าว

กำลังรับชมตอนนี้

มี 309 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Search