อบรมหลักสูตร

3 วัน 2 คืน จัดอบรมภายในเขาแก้วเสด็จ

ตารางอบรมโครงการค่ายศีลธรรม(MCP) 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

MCP

วันที่ 1

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น

รายงานตัว

09.00-09.30 น

พิธีเปิดโครงการ/ พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ / ปฐมนิเทศ

09.30-10.30 น

กิจกรรม สันทนาการ ละลายพฤติกรรม ****

10.30-10.45 น

พักเบรค

10.45-11.30 น

เข้าฐาน : วัฒนธรรมชาวพุทธ***** 

11.30-12.30 น

รับประทานอาหาร 

12.30-13.00 น

เข้าที่พัก/ปฐมนิเทศการใช้ห้องนอน

   

13.00-14.45 น

ฟังธรรมเรื่อง ศีลสู่นรก  *****

14.45-15.00 น

พักทานปานะ 

15.00-16.30 น

เดินทางไกล / ขึ้นเขา****

16.30-17.00 น

ทานปานะ

   

17.00-18.00 น

อาบน้ำ ทำภารกิจส่วนตัว

18:15 น. 

ตั้งแถว ตามกลุ่ม

18.15-19.00 น

สวดมนต์ทำวัตรเย็น/อาราธนาศีล 8*****

19.00-19.15 น

พักเบรค

19.15-21.30 น. 

ฟังธรรมเรื่อง ศีลสู่สวรรค์  *****

21.45 น

หลับอยู่ในอู่ทะเลบุญ


วันที่ 2

เวลา

กิจกรรม

04.30-05.30 น

ปลุกตื่น/ อาบน้ำ ทำภารกิจส่วนตัว

05.30 -06.00 น

สวดมนต์ทำวัตรเช้า/ อาราธนาศีล8

06.00-07.00 น 

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง *****

07.00-08.00 น

รับประทานอาหารเช้า

   

08.30-10.30 น

ฟังธรรม : กำเนิดนิสัย / ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย / ความดีสากล5ประการ*****

10.30-11.00

ฝึกสมาธิ*****

11.00-12.00 น

รับประทานอาหาร

   

12.00-13.00 น

ชมสื่อ ธรรมะ****

   

13.00-14.00 น

เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิต *****

14.00-15.00 น

พักเบรค

15.00-15.15 น

เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิต *****

15.15-17.30 น

เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิต *****

16.30-17.00 น

ทานปานะ

17.00-18.00 น

อาบน้ำ ทำภารกิจส่วนตัว

   

18.15 น

ตั้งแถว ตามกลุ่ม

18.15-19.00 น

สวดมนต์ทำวัตรเย็น/ นั่งสมาธิ/ อาราธนาศีล8

19.00-19.15 น

พักเบรค

19.15-21.30 น

ฟังธรรมเรื่อง พ่อแม่ก่อเกิดทุกสิ่ง/จุดเทียนรวมใจ  ****

21.45 น

หลับอยู่ในอู่ทะเลบุญ

 


วันที่ 3

เวลา

กิจกรรม

04.30-05.30 น

ปลุกตื่น/ อาบน้ำ ทำภารกิจส่วนตัว/เก็บเครื่องนอน

05.30 -06.00 น

สวดมนต์ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล 5

06.00-07.00 น

เดินชมบรรยากาศเขาแก้ว**

07.00-08.00 น

รับประทานอาหาร

08.00-08.15 น

พักเบรค

   

08.30-09.30 น

เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิต *****

09.30-10.30 น

เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิต *****

10.30-11.30 น

ระดมความคิด / สหวาระเดือนเกิด / ออกมานำเสนอ

11.30-12.30 น

รับประทานอาหาร

12.30-13.15 น

สรุป กิจกรรมลงฐาน / เก็บงาน****

13.15-13.30

กรอกแบบประเมิน

13.30-14.00 น

พิธีปิดโครงการ / พิธีขอขมา / ถ่ายภาพประวัติศาสตร์

14.00 น

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

   

โซเชียล & จดหมายข่าว

กำลังรับชมตอนนี้

มี 270 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Search