อบรมหลักสูตร

ตารางอบรมหลักสูตร 2 วัน

ตารางอบรมโครงการค่ายศีลธรรม(MCP) 2 วัน ไปเช้า-เย็นกลับ

MCP

วันที่ 1

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น

รายงานตัว

09.00-09.45 น

พิธีเปิดโครงการ / พิธีฝากตัวเป็นศิษย์  / ปฐมนิเทศ 

09.45-10.15 น

สันทนาการละลายพฤติกรรม 

10.15-11.15 น

ฟังธรรมเรื่อง ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยและความดีสากล5ประการ****

11.15-12.00 น

รับประทานอาหาร 

   

12.00-13.00 น

เข้าฐานกิจกรรม วัฒนธรรมชาวพุทธ ****

   

13.00-14.00 น

เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิต *****

14.00-14.20 น

ทานปานะ 

14.20-15.00 น

เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิต *****

15.00-16.00 น

เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิต *****

16.00 น

เดินทางกลับบ้าน

   

วันที่ 2

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น

ตักบาตรพระอาจารย์ *****

09.00-10.00 น

เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิต *****

10.15-11.15 น

เข้าฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิต *****

11.15-12.00 น

รับประทานอาหาร

   

12.00-13.00 น

ฟังธรรมเรื่อง สวรรค์****

   

13.00-14.00 น

กิจกรรม พ่อแม่ ก่อเกิดทุกสิ่ง (Parents are Worth Most Everything)*****

14.00-14.15 น

สรุปห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย/UG5/กรอกแบบใบประเมิน

14.20-15.20 น

ระดมความคิด / ออกมานำเสนอ*****

15.20-16.00 น

พิธีปิดโครงการ / พิธีขอขมา / ถ่ายภาพประวัติศาสตร์

16.00 น

สิ้นสุดโครงการอบรม

โซเชียล & จดหมายข่าว

กำลังรับชมตอนนี้

มี 294 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Search