เยี่ยมคณะคุณครูโรงเรียนบ้านแก้ง

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2564 ทีมพระอาจารย์MCP
ได้ลงไปเยี่ยมคณะคุณครู โรงเรียนบ้านแก้ง จ.สระแก้ว

พร้อมมอบนมแลคตาซอยจำนวน 10 ลัง
และ Mask จำนวน 300 ชิ้น มอบไว้ให้แด่น้องนักเรียน
ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำการต้อนรับเป็นอย่างดี

Read More

ภาพรวมในการอบรม

โครงการค่ายศีลธรรม ( Moral Camp Project ) เป็นโครงการอบรมความดีสากล 5 ประการและวัฒนธรรมชาวพุทธ แด่เด็กนักเรียน และสาธุชน เพื่อให้มีความรู้ และได้นำความรู้นี้ไปพัฒนาตนเอง และสังคมให้เจริญงอกงาม โดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่การท่องจำ แต่ให้เข้าใจถึงหลักธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมการปฏิบัติ โดยมีการเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2560 และมีโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมมาแล้วกว่า 20 โรงเรียน ทำให้มีนักเรียนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการกว่า 6,000 คน

Read More