MCP

MCPคืออะไร

Image

โครงการค่ายอบรมศีลธรรม (MCP)

โครงการค่ายศีลธรรม ( Moral Camp Project ) เป็นโครงการอบรมความดีสากล 5 ประการและวัฒนธรรมชาวพุทธ แด่เด็กนักเรียน และสาธุชน เพื่อให้มีความรู้ และได้นำความรู้นี้ไปพัฒนาตนเอง และสังคมให้เจริญงอกงาม โดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่การท่องจำ แต่ให้เข้าใจถึงหลักธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมการปฏิบัติ โดยมีการเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2560 และมีโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมมาแล้วกว่า 70 โรงเรียน ทำให้มีนักเรียนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการกว่า 2,000 คน


      โดยมีรูปแบบของการค่ายอบรมคือ การบรรยายธรรม ระดมความคิด กิจกรรมสันทนาการ ฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกให้เยาวชนนั้น เรียนรู้นิสัยที่ดี ผ่านความดีสากล 5ประการ อันได้แก่

  1. ความสะอาด
  2. ความเป็นระเบียบ
  3. ความสุภาพอ่อนน้อม
  4. การตรงต่อเวลา
  5. มีสมาธิตั้งมั่น โดยเด็ก ๆ จะได้ฝึกพัฒนานิสัยต่าง ๆ เหล่านี้ผ่าน 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย คือ

ห้องนอน  ห้องพัฒนานิสัย “รักบุญกลัวบาป”

ห้องน้ำ ห้องพัฒนานิสัย “พิจารณาสังขาร”

ห้องแต่งตัว ห้องพัฒนานิสัย “ตัดใจใฝ่บุญ”

ห้องอาหาร ห้องพัฒนานิสัย “ประมาณในการพูด และการใช้ทรัพย์”

ห้องทำงาน หรือ ห้องเรียน ห้องพัฒนานิสัย “ใฝ่ความสำเร็จ”

นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังหน้าที่ที่ดีของชาวพุทธ คือการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา อีกด้วย

     ค่ายอบรมศีลธรรม MCP พร้อมแล้วที่จะให้เยาวชนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง เพื่อเป็นเด็กเก่งและดีในอนาคต เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

064-207-2072  หรือ

line id: arnondci

โซเชียล & จดหมายข่าว

กำลังรับชมตอนนี้

มี 73 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Search