เยี่ยมคณะคุณครูโรงเรียนบ้านแก้ง

เยี่ยมคณะคุณครูโรงเรียนบ้านแก้ง

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2564 ทีมพระอาจารย์MCP
ได้ลงไปเยี่ยมคณะคุณครู โรงเรียนบ้านแก้ง จ.สระแก้ว

พร้อมมอบนมแลคตาซอยจำนวน 10 ลัง
และ Mask จำนวน 300 ชิ้น มอบไว้ให้แด่น้องนักเรียน
ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำการต้อนรับเป็นอย่างดี

พระอาจารย์ได้ให้โอวาท
และกำลังใจแก่คณะคุณครูที่ทำหน้าที่ทุกๆท่าน

พร้อมถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

ทีมพระอาจารย์เอาบุญมาฝากทุกๆท่านเลยนะ

#โรงเรียนบ้านแก้ง
#พระวิทยากรน่ารักบอกต่อด้วย
#โครงการค่ายศีลธรรมMCP
#โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์
#ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
#แผนกอบรมพัฒนาส่งเสริมศีลธรรมเยาวชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *